วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

เยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ และทหารผ่านศึกผู้ที่พิการ และตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ.


เมื่อ 5  เม.ย. 61 นางนูรอายนี  เจ๊ะลี  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์  ผศ.ป.น.  พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น.  เยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ    และทหารผ่านศึกผู้ที่พิการ อัตคัดขัดสน   จำนวน  3  ราย  ในพื้นที่อำเภอมายอ  จว.ปัตตานี
และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่  รปภ.อผศ. พบปะผู้ว่าจ้างที่ปฎิบัติงานประจำจุด ธกส.สาขายะหริ่ง  จ.ปัตตานี


1. ม.ต.เชือน  รัตนเรืองศรี  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4  ผู้สูงอายุ  77  ปี



2. ม.ต.อุเซ็ง  ลาเตะ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4  ผู้สูงอายุ  74  ปี



3.ม.ต.ดาโอะ  บือแนดาแล  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 พิการอัมพฤกษ์ท่อนล่าง





วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

“วันสายใจไทย”

เมื่อ 2  เม.ย. 61  นางอารีย์  เพ็ชรละออง รอง หส.ผศ.ป.น.  พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น
ร่วมเป็นเกียรติ  วันสายใจไทย”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ณ  ศาสนสถานมณฑลทหารบกที่  46  ค่ายอิงคยุทธบริหาร  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

โดยมี  พลตรี จตุพร  กลัมพสุต  ผบ.มทบ.46 / หส.ผศ.ป.น.  เป็นประธานในพิธี









ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “ โครงการฝึกอบรมถ่านไฟอัดแท่ง ”

เมื่อ 23  มี.ค. 61 นางสุชิรา  ศรีรัตน์  ผช.หส.ผศ.ป.น. พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น.  จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพในส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2561  โครงการฝึกอบรมถ่านไฟอัดแท่ง ผู้รับเข้าฝึกอบรมจำนวน  20  ราย 

ณ  ศูนย์การเรียนรู้พลังงานถ่านไฟอัดแท่งจังหวัดปัตตานี  ตำบลปิยามุมัง  อำเภอยะหริ่ง  จว.ปัตตานี











อกหน่วยบริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ จว.ยะลา

เมื่อ 21 มี.ค. 61 นายอุดมศักดิ์  แท่นสุวรรณ  หัวหน้างานสงเคราะห์  ผศ.ป.น. พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น.  
ออกหน่วยบริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ  ครอบครัวทหารผ่านศึก 
และทหารผ่านศึกประจำการ  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา 

  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา






สอบคุมสอบชิงทุนการศึกษาทุน 2561

เมื่อ 17  มี.ค. 61 นางอารีย์  เพ็ชรละออง  รอง  หส.ผศ.ป.น.  พร้อมด้วย   พนักงาน  ผศ.ป.น.
 เป็นคณะกรรมการการสอบคุมสอบชิงทุนการศึกษาทุนต่อเนื่อง  บุตรทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่  2 – 4

ประจำปี  2561  จำนวน   81  ราย  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี     อ.เมือง  จว.ปัตตานี 









วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

มอบเงินเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อ  15  มี.ค.  61    นายอุดมศักดิ์  แท่นสุวรรณ  หัวหน้างานสงเคราะห์  ผศ.ป.น.  พร้อมด้วย  พนักงาน ผศ.ป.น
มอบเงินเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  กรณีถูกลอบวางระเบิดฐาน ชคต. บ้านนอก
ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี   สังกัด   กองร้อย อส.อ.ปนาเระ  จว.ปัตตานี  จำนวน  2  ราย

 ที่  โรงพยาบาลปัตตานี  จว.ปัตตานี

1. อส.อ.ธรรมสรณ์  ปุ๋ยชุมผล   มีอาการหูอื้อ

     2. อส.ต.ธวัชชัย  ทองน้อย  ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณลำตัว

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ และทหารผ่านศึกผู้ที่พิการ อัตคัดขัดสน

เมื่อ 13  มี.ค. 61 นางสุชิรา  ศรีรัตน์  ผช.หส.ผศ.ป.น. พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น.  เยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ            
และทหารผ่านศึกผู้ที่พิการ อัตคัดขัดสน   จำนวน  5  ราย  ในพื้นที่อำเภอมายอ   จว.ปัตตานี


และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่  รปภ.อผศ. พบปะผู้ว่าจ้างที่ปฎิบัติงานประจำจุด ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอมายอ และอำเภอสายบุรี  จ.ปัตตานี

1. พลฯ นูเซ็ง อารี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4  ขาทั้งสองข้างกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้

2.  ม.ญ ดอเลาะ  หะยีดอเลาะ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 ผู้สูงอายุ 80 ปี

3. พลฯ สมพร วรรณะ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 พิการขาขวาขาดใต้เข่า

4. ม.อ.อาแซ ลาวัลย์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4  ผู้สูงอายุ 86 ปี

5.  ม.ญ.ดาโอะ เจะแต  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง เดินได้เล็กน้อย