วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

มอบเงินเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.

เมื่อ 12  ธ.ค.  60  นางอารีย์  เพ็ชรละออง  รอง  หส.ผศ.ป.น.  พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น
มอบเงินเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  กรณีถูกลอบวางระเบิดบนถนนสาย
ต.บางเขา  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  สังกัด  กรม ทพ.43  จำนวน  10  ราย
 ที่  โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร  และ  โรงพยาบาลปัตตานี  จว.ปัตตานี


และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่  รปภ.อผศ. พบปะผู้ว่าจ้างที่ปฎิบัติงานประจำจุด ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์  และอำเภอหนองจิก  จ.ปัตตานี

1. ส.ท.สุรเดช  อีดเหล็ก  ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมีเลือดออก , กระดูกซี่โครงหัก อาการสาหัส

2. อส.ทพ.เชิงชาย  มีชนะ  ได้รับบาดเจ็บเลือดออกที่ม้าม กระดูกขาขวาท่อนบนหัก อาการสาหัส

3. อส.ทพ.สุชาติ  กองสุข  ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะ  ไหปลาร้าหัก  อาการสาหัส

4. อส.ทพ.สมคิด  หกหนู  ได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอก  หูอื้อ

5. ร.ท.นพ  พรหมยา  ได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอก  หูอื้อ

6. อส.ทพ.ไพโรจน์  ฟูจินดามณี  ได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอก  หูอื้อ

7. อส.ทพ.กิตติชัย  หมัดโซ๊ะ  ได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอก  หูอื้อ

8. อส.ทพ.ณัฐวุฒิ  จันทร์สุวรรณรัตน์  ได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอก  หูอื้อ

9. อส.ทพ.เจษฎา  รามรักษา  ได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอก  หูอื้อ

10. อส.ทพ.ยุทธนา  สมบูรณ์แก้ว  ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า  ข้อมือซ้ายและขาทั้งสองข้างเป็นแผลถลอกร่วมประชุมเตรียมความพร้อมวันทหารผ่านศึก

เมื่อ 11  ธ.ค.  60  นางอารีย์  เพ็ชรละออง  รอง  หส.ผศ.ป.น.  พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสวนสนามวันทหารผ่านศึก  ร่วมกับแผนกฝ่าย  มทบ.46   กองกำลังทหารพราน  และกองร้อย อส.จ.ป.น.  ณ  ห้องประชุม  มทบ.46  ค่ายอิงคยุทธบริหาร  ต.บ่อทอง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 

โดยมี  พล.ต.จตุพร  กลัมพสุต  ผบ.มทบ46  เป็นปรธานในการประชุม


ประชุมสัมมนาระหว่างแกนนำทหารผ่านศึกและสัสดีในพื้นที่ 3 จชต.

เมื่อ  28  ธ.ค.60 นางอารีย์  เพ็ชรละออง  รอง หส.ผศ.ป.น. พร้อมด้วย  พนักงาน ผศ.ป.น.  จัดประชุมสัมมนาระหว่างแกนนำทหารผ่านศึกและสัสดีในพื้นที่  3  จชต.  ประจำปีงบประมาณ  2561
 หัองพิมมาดา  โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานี  อ.เมือง จว.ปัตตานี

 โดยมีพลตรี จตุพร กลัมพสุต  ผบ.มทบ.46/หส.ผศ.ป.น. เป็นประธานในพิธี


ตรวจเยี่ยมบ้านทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ ป.

เมื่อ 27 ธ.ค. 60 นางนวลละออง  มณีจันทร์  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์  ผศ.ป.น. พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น.
  ตรวจเยี่ยมบ้าน สภาพความเจ็บป่วย และพิการทุพพลภาพเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือน
ให้แก่  พลฯ เฟาซี  รือเสาะ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่  ๔ ป.

ณ  ม.1  ต.เบตง อ.เบตง จว.ยะลา


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อ 27 ธ.ค. 60 นางสุชิรา  ศรีรัตน์  ผช. หส.ผศ.ป.น.  พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  และร่วมอวยพร ผบ.มทบ.46/หส.ผศ.ป.น.
พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง         

 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  โดยมี  พลตรี จตุพร กลัมพสุต  ผบ.มทบ.46/หส.ผศ.ป.น. เป็นประธานในพิธี


ออกหน่วยบริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ จว.นราธิวาส

เมื่อ 20 ธ.ค. 60 นางสุชิรา  ศรีรัตน์  ผช. หส.ผศ.ป.น.  พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น
ออกหน่วยบริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารผ่านศึกประจำการ  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง  อ.เมือง   จ.นราธิวาส


มอบเงินเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม

เมื่อ 20 ธ.ค. 60 นางนวลละออง  มณีจันทร์  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์  ผศ.ป.น. พร้อมด้วย  พนักงาน  ผศ.ป.น.
  มอบเงินเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม  อส.ทพ. อาทิตย์  ทวีรัมย์  สังกัด  กรม ทพ.22 

ที่  โรงพยาบาลปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี